تحلیل آماری

پروژه های تحلیل آماری

تحلیل آماری اطلاعات پرسشنامه

مدیران شرکت ها و سازمان ها به منظور مشاهده وضعیت موجود مجموعه خود،نیاز به بررسی و مطالعه گزارشهای تحلیل آماری دارند.

اطلاعات نهفته که با تحلیلهای آماری تخصصی و دقیق ،استخراج می شوند.

بدون شک کشف این اطلاعات ،بهره وری سازمان را افزایش خواهد داد.

جهت انجام تحلیل های دقیق با ما تماس بگیرید:

۴۴۹۷۲۵۸۰

۴۴۹۷۲۲۹۸

تحلیل آماری سازمانها و شرکت ها

تحلیل های آماری، فرآیند جمع آوری، تحلیل  و تفسیر اطلاعات سازمان به منظور ارائه ی علل ،الگوها، روابط، و فرآیندها می باشد.
تحلیل اطلاعات جمع آوری شده سازمان و استخراج نتایج این تحلیل عاملی مهم در دستیابی به موفقیت تجاری است.

اطلاعات مربوط به مشتریان،اطلاعات فروش،تحلیل سطح توانمندی کارمندان و… همگی از نتایج کاربردی تحلیل های آماری می باشد.

تحلیل های آماری به دلیل اینکه امکان مصاحبه مستقیم افراد با سازمان را فراهم می کنند بسیار مفید هستند.

معمولا اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل های آماری از طریق مصاحبه و طرح پرسشنامه جمع آوری می شود.

طرح پرسشنامه نیاز به تخصص کافی و شناخت کامل از وضعیت سازمان و شرکت مربوطه دارد.
متخصصین تحلیل اطلاعات آماری ما تجربه زيادی در زمینه  انجام تحليل های آماری سازمان ها  و شرکت ها دارند و مخاطبان خود را در این زمینه پشتیبانی می نمایند.

تهيه گزارش های آماری تحليلي مديريتی به منظور تصمیم گیری مدیران و انجام تجزيه و تحليل دقیق آماری داده های حاصل از پرسشنامه های تهيه شده توسط سازمان ها و ارائه نتايج آن به دقت توسط متخصصین تحلیل آماری ما انجام می شود.

تحلیل آماری

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری

نرم افزارهای متعددی در جهت انجام تحلیلهای آماری کاربرد دارند.از جمله این نرم افزارها میتوان به نرم افزار های زیر اشاره کرد:

نرم افزار انجام تحلیل و تجزیه آماری Spss

نرم افزار تحلیل آماری SmartPls

نرم افزار تحلیل آماری Lisrel

نرم افزار R

هرکدام از نرم افزارهای ذکر شده ،کاربردی ویژه در تحلیل آماری دارند.

تحلیل اطلاعات آماری

نرم افزار Spss  فراگیرترین نرم افزار جهت تحلیل های آماری در سازمان ها و شرکت ها می باشد

که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات سازمان مورد استفاده قرار میگیرد.

نرم افزار SPSS  بسته نرم افزاری آماری است که توانایی انجام  تحلیل های مختلف آماری همچون آمار توصیفی,جداول توافقی,تحیل رگرسیون خطی , تحلیل عاملی و سایر تحلیل های آماری را به یک سازمان می دهد.

ما علاوه بر ارائه خدمات مشاوره و تحلیل آماری به سازمان ها و شرکت ها،نرم افزارهای تحلیل آماری را به علاقه مندان و مخاطبان آموزش می دهیم.

هر گونه مشاوره آماري، تجزيه و تحليل و آموزش نرم افزارهای تحلیل آماری را از ما بخواهيد.

آموزش برنامه نویسی

تحلیل پرسشنامه